LINKITY Oy

Projektin tavoitteena oli suunnitella seinälle kiinnitettävä kotelo, jonka sisään sijoitetaan älypuhelin. Tuotteen loppukäyttäjä käyttää tuotetta työpaikalla kirjautumalla työtehtäville vilauttamalla avaimenperän tai luottokortin muotoista nfc-tagia kotelon etupaneelin päällä ja käyttämällä samalla puhelimen näytöllä pyörivää työajanseurantasovellusta.

Projekti aloitettiin kotelon sisälle tulevan älypuhelimen tarkalla mittaamisella, jonka avulla saatiin määriteltyä kotelon fyysiset minimivaatimukset. Tämän jälkeen oli vuorossa ns. luova vaihe eli päästiin suunnittelemaan, miltä kotelo voisi näytää. Samalla pyrittiin käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoin varmistamaan, että kotelosta tulisi mahdollisimman toimiva niin kotelon asentajan kuin sen loppukäyttäjänkin kannalta. Tämä vaihe toteutettiin käsin luonnostelemalla sekä karkeiden 3D-mallinnusten avulla.

Muotoiluvaihtoehtoja tuotettiin muutamia ja niistä tehtiin visualisointikuvat, jotka toimitettiin asiakkaalle. Asiakas valitsi vaihtoehdoista suosikkinsa, jota lähdettiin jatkokehittämään. Tämä tapahtui 3D-mallintamalla tuote ensin mittatarkasti ja tuottamalla mallista tämän jälkeen 3D-tulostettu prototyyppi.

Kun malli saapui tulostuksesta, päästiin vihdoin testaamaan, miltä tuotteen käyttö todellisuudessa tulisi olemaan. Oman analysoinnin ja mittauksen päätteeksi tulostettu malli toimitettiin asiakkaalle, jolloin myös hän pääsi antamaan tuotteesta palautetta ja testaamaan sitä käytännössä. Asiakas testasi tuotetta muutaman viikon ajan, jonka päätteeksi pidettiin uusi palautekierros. Palautteen perusteella 3D-malliin tehtiin pieniä muutoksia. Tämän jälkeen mallista tehtiin uusi 3D-tulostettu malli. Matka kohti valmista tuotetta oli alkanut.

3D-tulosteiden hyödyntäminen lisäsi projektin tehokkuutta huomattavasti. Yhtä tarkkojen mallien valmistus käsin olisi vaatinut huomattavasti enemmän aikaa, työkaluja ja rahaa. Tulosteet tukivat tehokkaasti myös projektin ideointivaihetta, sillä niiden avulla tuotteen fyysiset rajoitteet tulivat hyvin esille, jolloin aikaa ei käytetty turhaan toteuttamiskelvottomien ideoiden kehittelyyn.

Kokonaisuudessaan projekti oli hyvin tehokas. Liikkeelle lähdettiin käytännössä nollatasolta, ja vain muutaman päivän tehokkaalla työskentelyllä luotiin täysin toimiva tuotekonsepti ja tuotettiin hyvin pitkälti lopputuotetta vastaava fyysinen malli.

Language flag English
Language flag Finnish
Language flag English
Language flag Finnish