PONSSE – MODERNIA LINJASTOSUUNNITTELUA

Design Space-sovellus mahdollistaa aivan uudenlaisen tehdassuunnittelun. Tässä tapauksessa kyseessä on mittava tehdaslaajennus, joka koostuu useista erillisistä linjastoista ja komponenteista. Kaiken pohjana on tehtaan 3D-malli, joka on viety virtuaalitodellisuuteen. Suunnittelijat vievät 3d-mallejaan suoraan virtuaalimalliin, jossa voivat todeta suunnitelmiensa toimivuuden todellisuutta vastaavissa olosuhteissa. Suunnittelijat voivat virtuaalilasien avulla liikkua tehdasympäristössä, liikuttaa objekteja, tehdä merkintöjä tai karkeita mallinnuksia, ja esimerkiksi mitata tai ottaa kuvia kohteesta. Jopa muutosten ja merkintöjen tallentaminen ja niiden vieminen 3d-mallina takaisin suunnitteluohjelmistoon onnistuu.

Suunnitteluvaiheen virtuaalimallien käyttö vähentää mahdollisten suunnitteluvirheiden määrää, ja helpottaa merkittävästi tilojen hahmottamista. Virtuaalimallien avulla voidaan myös esitellä tilaa realistisesti eri tahoille.

Tilaan voidaan viedä myös työntekijät, mikä on oivallinen tapa osallistaa ja huomioida käyttäjiä jo suunnitteluvaiheessa. Tämä parantaa potentiaalisesti myös työergonomiaa ja turvallisuutta.

Language flag English
Language flag Finnish
Language flag English
Language flag Finnish