VIRTUAALITODELLISUUS

(Virtual Reality, VR) eli keinotodellisuus tarkoittaa tietokoneella mallinnettua ja simuloitua todellisuutta. Se voi vastata mitä tahansa aitoa tai mielikuvituksellista ympäristöä. Voimme esimerkiksi viedä suunnitteilla olevan rakennushankkeen virtuaalitodellisuuteen kaikkine rakenteineen, yksityiskohtineen ja luonnollisine ympäristöineen. Näin sen sisällä pääsee liikkumaan jo ennen hankkeen valmistumista.

Hyödyntämiemme tekniikoiden avulla voimme luoda kokonaan uusia maailmoja tai sitten voimme digitalisoida mitä tahansa olemassa olevia. Pystymme esittämään 3D:nä kokonaisia rakennuksia, tuotantolaitoksia, maa-, metsä- ja asuinalueita, kalusteita, koneita, LVI-järjestelmiä, 2D- ja 3D-piirustuksia, magneettikuvia, röntgenkuvia ja niin edelleen.

Virtuaalitodellisuuden avulla herätämme tällaisen aineiston eloon ja sovellamme sitä mitä luovimpiin käyttötarkoituksiin.

LISÄTTY TODELLISUUS

(Augmented Reality, AR) tarkoittaa teknologiaa, jolla näyttölaitteilla tarkasteltaviin aitoihin ympäristöihin lisätään tietokoneella tuotettua informaatiota. Lisätty todellisuus ei siis simuloi kokonaisia ympäristöjä, kuten virtuaalinen todellisuus, vaan tehostaa olemassa olevia. Eräs kehittämämme sovellus toimii niin, että tunnistaessaan koneteknisen rakenteen, piirtää se näkyville kolmiulotteisen räjäytyskuvan työtä helpottamaan.

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden lisäksi on olemassa ainakin sekoittuneen todellisuuden (Mixed Reality, MR) käsite. Sillä tarkoitetaan pääpiirteittäin fyysisen ja digitaalisen todellisuuden vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa esimerkiksi kirurgit voivat suorittaa etäleikkauksia virtuaalitodellisuuden tukemana.

Koska käsitteitä on monia ja ne limittyvät toisiinsa, moniaalla on alettu viittaamaan niihin kaikkiin kirjainyhdistelmällä XR.

TODELLISUUSKAAPPAUS

(Reality Capture, RC) tarkoittaa mitä erilaisimpien ympäristöjen, tilojen ja esineiden digitalisoimista 3D-malleiksi ja materiaaleiksi. 3D Talolla teemme laserkeilausta sekä maasta tai ilmasta tehtäviä fotogrammetriaa ja 360-kuvausta.

LASERKEILAUS

Laserkeilaus on ylivoimainen 3D-skannausmenetelmä. Käyttämämme FARO S120 -laserkeilain mittaa mittatarkasti jopa miljoona pistettä sekunnissa. Tuotettua pistepilvidataa (Point Cloud) voimme käsitellä erittäin monipuolisesti. Voimme esimerkiksi luoda siitä värillisen verkkomallin (Mesh). Pystymme myös viemään pistepilviaineistoa suoraan virtuaalitodellisuuteen. Laserkeilaus nopeuttaa työprosesseja sekä vähentää kustannuksia varmistamalla, että suunnittelun lähtöaineisto on kunnossa.

FOTOGRAMMETRIA

Fotogrammetria tarkoittaa erilaisten ympäristöjen ja materiaalien mallintamista digitaalisten kuvien avulla. Kuvauslennokkimme on tärkeä apuväline, kun teemme fotogrammetriaa. Tällaista aineistoa käytämme esimerkiksi rakennushankkeiden todellisten ympäristöjen visualisoimiseen virtuaalitodellisuudessa.

Vapaasti käänneltävät 360-kuvat ja -videot soveltuvat oivallisesti monimedialliseen ilmaisuun. Tarjoamme niitä varsinkin erilaisten ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Olemme panostaneet paljon materiaalien kuvantamiseen, mikä on keskeinen osa fotorealistisen virtuaalitodellisuuden saavuttamista. Arkistoistamme löytyy sadoittain matkan varrella tehtyjä tyypillisimpiä rakennus- sekä sisustusmateriaaleja, kuten puuta, betonia, maalipintoja, tekstiileitä ja kaakeleita. Leijonanosa on luotu tyhjästä esimerkiksi proseduraalisen ohjelmoinnin keinoin. Loput ovat tallennettu fotogrammetrialla.

Language flag English
Language flag Finnish
Language flag English
Language flag Finnish