KÄYTÖSSÄMME ALAN UUSIN HUIPPUTEKNOLOGIA

Valjastamme kaikkein uusimman teknologian työkaluksemme

Ratkaisu ongelmaasi voi olla jo täällä

VIRTUAALITODELLISUUS

(Virtual Reality, VR) eli keinotodellisuus tarkoittaa tietokoneella mallinnettua ja simuloitua todellisuutta. Se voi vastata mitä tahansa aitoa tai mielikuvituksellista ympäristöä. Voimme esimerkiksi viedä suunnitteilla olevan rakennushankkeen virtuaalitodellisuuteen kaikkine rakenteineen, yksityiskohtineen ja luonnollisine ympäristöineen. Näin sen sisällä pääsee liikkumaan jo ennen hankkeen valmistumista.

Hyödyntämiemme tekniikoiden avulla voimme luoda kokonaan uusia maailmoja tai sitten voimme digitalisoida mitä tahansa olemassa olevia. Pystymme esittämään 3D:nä kokonaisia rakennuksia, tuotantolaitoksia, maa-, metsä- ja asuinalueita, kalusteita, koneita, LVI-järjestelmiä, 2D- ja 3D-piirustuksia, magneettikuvia, röntgenkuvia ja niin edelleen.

Virtuaalitodellisuuden avulla herätämme tällaisen aineiston eloon ja sovellamme sitä mitä luovimpiin käyttötarkoituksiin.

LISÄTTY TODELLISUUS

(Augmented Reality, AR) tarkoittaa teknologiaa, jolla näyttölaitteilla tarkasteltaviin aitoihin ympäristöihin lisätään tietokoneella tuotettua informaatiota. Lisätty todellisuus ei siis simuloi kokonaisia ympäristöjä, kuten virtuaalinen todellisuus, vaan tehostaa olemassa olevia. Eräs kehittämämme sovellus toimii niin, että tunnistaessaan koneteknisen rakenteen, piirtää se näkyville kolmiulotteisen räjäytyskuvan työtä helpottamaan.

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden lisäksi on olemassa ainakin sekoittuneen todellisuuden (Mixed Reality, MR) käsite. Sillä tarkoitetaan pääpiirteittäin fyysisen ja digitaalisen todellisuuden vuorovaikutusta. Tulevaisuudessa esimerkiksi kirurgit voivat suorittaa etäleikkauksia virtuaalitodellisuuden tukemana.

Koska käsitteitä on monia ja ne limittyvät toisiinsa, moniaalla on alettu viittaamaan niihin kaikkiin kirjainyhdistelmällä XR.

TODELLISUUSKAAPPAUS

(Reality Capture, RC) tarkoittaa mitä erilaisimpien ympäristöjen, tilojen ja esineiden digitalisoimista 3D-malleiksi ja materiaaleiksi. 3D Talolla teemme laserkeilausta sekä maasta tai ilmasta tehtäviä fotogrammetriaa ja 360-kuvausta.

LASERKEILAUS

Laserkeilaus on ylivoimainen 3D-skannausmenetelmä. Käyttämämme FARO S120 -laserkeilain mittaa mittatarkasti jopa miljoona pistettä sekunnissa. Tuotettua pistepilvidataa (Point Cloud) voimme käsitellä erittäin monipuolisesti. Voimme esimerkiksi luoda siitä värillisen verkkomallin (Mesh). Pystymme myös viemään pistepilviaineistoa suoraan virtuaalitodellisuuteen. Laserkeilaus nopeuttaa työprosesseja sekä vähentää kustannuksia varmistamalla, että suunnittelun lähtöaineisto on kunnossa.

FOTOGRAMMETRIA

Fotogrammetria tarkoittaa erilaisten ympäristöjen ja materiaalien mallintamista digitaalisten kuvien avulla. Kuvauslennokkimme on tärkeä apuväline, kun teemme fotogrammetriaa. Tällaista aineistoa käytämme esimerkiksi rakennushankkeiden todellisten ympäristöjen visualisoimiseen virtuaalitodellisuudessa.

360 ASTEINEN KUVAUS

Vapaasti käänneltävät 360-kuvat ja -videot soveltuvat oivallisesti monimedialliseen ilmaisuun. Tarjoamme niitä varsinkin erilaisten ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Olemme panostaneet paljon materiaalien kuvantamiseen, mikä on keskeinen osa fotorealistisen virtuaalitodellisuuden saavuttamista. Arkistoistamme löytyy sadoittain matkan varrella tehtyjä tyypillisimpiä rakennus- sekä sisustusmateriaaleja, kuten puuta, betonia, maalipintoja, tekstiileitä ja kaakeleita. Leijonanosa on luotu tyhjästä esimerkiksi proseduraalisen ohjelmoinnin keinoin. Loput ovat tallennettu fotogrammetrialla.

AVOIMET TYÖPAIKAT

Etsimme kasvavaan joukkoomme jatkuvasti hyviä tyyppejä. Kerrothan meille osaamisestasi sähköpostitse rekrytointi@3dtalo.fi, niin olemme sinuun yhteydessä, mikäli sopiva paikka avautuu. Tarjoamme aika ajoin myös harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja.

FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä

  Q: Mitä hyötyä VR- ja AR-visualisoinneista on?
  A: VR- ja AR-visualisoinnit päästävät käyttäjän 3D-mallinnuksien ja suunnitelmien sisälle. Kun mittasuhteiden hahmottaminen helpottuu, suunnitelmia voidaan tehdä ja katselmoida tarkemmin kuin perinteisillä menetelmillä. Käynnissä olevaa teknistä harppausta voi verrata siirtymään 2D-piirustuksista 3D-suunnitteluun. Nyt teknologia on riittävän kypsää, että 3D-suunnittelua voidaan tehdä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden tukemana.
  Q: Mitä etuja virtuaalimalleista on teollisissa tuotekehitysprojekteissa?
  A: Virtuaalitodellisuuden ansiosta tuotteisiin voi tutustua hyvin aidon tuntuisesti jo varhaisessa vaiheessa. Näin käyttökokemuksia voidaan simuloida virtuaalisesti erittäin monipuolisesti. Kun käyttäjät saavat testata tuotetta jo suunnitteluvaiheessa, lopputulos paranee, suunnitteluprosessi nopeutuu ja käyttäjät voivat osallistua tehokkaammin. Säästöt ovat sekä ajallisia että rahallisia. VR-avusteinen käyttäjälähtöinen suunnittelu kannattaa, olemme havainneet sen parantavan muun muassa työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Mikäli olet kiinnostunut tuotekehityksestä, -muotoilusta tai suunnittelusta virtuaalimallien avulla, ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää.
  Q: Mikä Design Space on?
  A: Design Space on kehittämämme sovellus, joka tuo virtuaalitodellisuuden saumattomaksi osaksi suunnitteluprosessia.
  Q: Pystyttekö taltioimaan olemassa olevia maastoja, rakenteita tai objekteja?
  A: Kyllä. Korkealaatuisella fotogrammetrialla ja huipputarkalla, värit tallentavalla laserkeilauksella voimme taltioida olemassa olevista kohteista tarkat 3D-mallit, joihin istutamme tarkoituksesta riippuen uutta 3D-aineistoa, luomme animaatioita tai lisäämme interaktioita.
  Q: Mitä laitteita minulla pitää olla, että voin käyttää tuotteitanne ja palveluitanne?
  A: Toimitamme sinulle kaiken mitä virtuaalitodellisuus vaatii, eli tehokkaan tietokoneen, VR-lasit ja -ohjaimet sekä tarvittavat ohjelmistot. Palveluun sisältyy takuu ja huolto, eli asiakkaan näkökulmasta homma toimii plug and play -tyyppisesti. Ohjelmistot voidaan asentaa myös sinun omiin laitteisiin ja järjestelmiin. Älä emmi kysyä apua laitehankinnoissa, ohjeistamme sinua mielellämme.
  Q: Minkälaisesta lähtöaineistosta virtuaalista ja lisättyä todellisuutta voidaan luoda?
  A: Mistä tahansa, jopa paperille lyijykynällä luonnostellusta kuvasta tai ääneen lausutusta ajatuksesta. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Usein asiakkaillamme on jo jonkinlaista 3D-aineistoa valmiina. Tämä nopeuttaa työtämme. Meiltä saat tarvittaessa ohjeistusta siihen, kuinka 3D-aineistoa kannattaa tuottaa, että se on mahdollisimman hyvin VR- ja AR-yhteensopivaa.
  Q: Minulla on 3D-malli, josta haluaisin virtuaalitodellisuutta. Missä formaatissa se pitää toimittaa teille?
  A: Meille käy kaikki yleisimmät 3D-formaatit (esim. .FBX, .OBJ, .IFC, .SDLPRT, .3DS, .STL)
  Q: Minulla olisi tarve isolle ja raskaalle mallille, joka sisältäisi tehtaan linjastoineen ja laitteineen. Riittääkö tietokoneessa teho?
  A: Optimoimme 3D-mallit niin, että kuluttajille suunnatut, grafiikkalaskennaltaan tehokkaat VR-ready tietokoneet riittävät. Tarvittaessa toimitamme asiakkaillemme laitteistot, joissa tehot riittävät vieläkin vaativampaan käyttöön.
  Q: Miten voin esitellä VR-malleja asiakkailleni?
  A: Tapoja on monia. Design Space -ohjelmistomme mahdollistaa virtuaalisen etäistunnon monien käyttäjien välillä. Palaveri voidaan siis pitää virtuaalisesti oikeassa 3D-suunnitteluympäristössä. Käyttäjät voivat kommunikoida puhumalla, piirtämällä, mallintamalla ja siirtelemällä objekteja. Design Spacella voit toisin sanoen suunnitella yhdessä asiakkaasi tai kollegasi kanssa.

  Design Spacessa VR-lasit eivät ole välttämättömyys, vaan käyttäjä voi liikkua ympäristössä myös työpöydältä käsin. Aineistoa voidaan jakaa tarvittaessa myös 360-videona, 360-viewerinä, kuvina ja videoina.

  Q: Voinko tehdä animoituja tai interaktiivisia objekteja Design Spacen avulla?
  A: Luomme animoidut ja interaktiiviset objektit kuten avattavat luukut, työnnettävät kärryt tai tehtaiden prosessianimaatiot erikseen asiakkaan toiveiden mukaan. Ne ovat saatavilla Design Space -ohjelmiston Asset-valikossa aivan kuten mitkä tahansa muutkin objektit.
  Q: Voinko testata asennettavuutta tai huollettavuutta virtuaalitodellisuudessa?
  A: Kyllä. Kun olet ladannut asennettavat tai huollettavat 3D-mallit ja tarvittavien työkalujen 3D-mallit Design Spaceen, voit harjoitella erilaisia työvaiheita.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Language flag English
Language flag Finnish
Language flag English
Language flag Finnish