VIEREMÄN KYLÄNRAITTI

Historiallinen mallintaminen on yksi 3DTalon erikoisuuksista. Teimme 4500 arkistovalokuvan pohjalta rakennuspiirustukset joiden pohjalta mallinsimme autenttiset rakennukset oikeine materiaaleineen Vieremän keskustan alueelta siinä asussa kun ne olivat 60-luvulla. Tuotannossa hyödynnettiin lisäksi vanhoja kaitafilmejä, asemakaavoja ja karttoja, sekä modernia teknologiaa kuten fotogrammetriaa maastonmuotojen tallentamisessa.

Lopputuote on koettavissa VR-lasien avulla omin silmin. Kylän keskustassa voidaan liikkua vapaasti, ja rakennusten historiasta löytyy infoa. Sovellukset ovat käytettävissä esimerkiksi Vieremän kirjastolla, jossa käyttäjät voivat muistella ja täydentää tietoja joita sitten voidaan myöhemmin lisätä virtuaalimalliin.

VR-mallin lisäksi kylään pääsee tutustumaan videoiden, 360-videoiden sekä interaktiivisen 360-kuviin perustuvan kylänraitin kautta. Haluttaessa 360-kuvat voidaan sitoa gps-sijaintiin, jolloin nykyhetki ja menneisyys ovat tarkasteltavissa oikeassa sijainnissa.

Language flag English
Language flag Finnish
Language flag English
Language flag Finnish