VIRTUAALI

TODELLISUUS

MISTÄ ON KYSE?

  • Kustannustehokkaammat tuotantoprosessit
  • Uudet suunnitteluohjelmistot ja -työkalut
  • Visuaalisuutta markkinointiin ja viestintään
  • Terveyden ja hyvinvoinnin teknologia
  • Virtuaalisen oppimisen mahdollistaja

VIRTUAALITODELLISUUS

Virtuaalitodellisuus eli keinotodellisuus tarkoittaa tietokoneen avulla mallinnettua ja simuloitua todellisuutta. Se voi vastata mitä tahansa aitoa tai mielikuvituksellista ympäristöä. Esimerkiksi suunnitteilla oleva rakennushanke voidaan viedä virtuaalitodellisuuteen kaikkine rakenteineen, yksityiskohtineen ja luonnollisine ympäristöineen. Näin sen sisällä pääsee liikkumaan jo ennen hankkeen valmistumista.

Virtuaalitodellisuuslasit ovat portti uusiin maailmoihin. Niiden tärkeimmät rakenneosat ovat kaksi pientä näyttöä, jotka esittävät kummallekin silmälle hieman erilaista kuvaa kolmiulotteisen näköaistimuksen tuottamiseksi. Vuorovaikutuksellinen kokemus syntyy VR-lasien ja –ohjaimien liiketunnistuksesta. Myös kolmiulotteinen ääni on tärkeä osa virtuaalista kokemusta. Me 3D Talolla käytämme HTC Vive, Oculus Rift ja Samsung Gear VR –virtuaalilaseja.

Ihminen aistii ympäristöään luontaisesti kolmessa ulottuvuudessa. Virtuaalitodellisuus ylittää kaksiulotteisten esitystapojen rajoitukset, kuten informaatiota vääristävät mittakaavaongelmat. Se varmistaa, ettei mitään jää havainnoinnin ulkopuolelle, ja että työn jälki on parasta mahdollista.

RAJANA VAIN

MIELIKUVITUS

Tuotannon aloilla – kuten rakentamisessa tai teollisuudessa – virtuaalitodellisuuden ylittämätön hyöty piilee sen kustannustehokkuudessa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa virtuaalitodellisuus otetaan käyttöön, sitä suurempia ovat hyödyt ja säästöt. Keinotekoisen ympäristön testaamiseen kuluu resursseja ja materiaalikuluja murto-osa siitä, mitä tuotantoprosessiin tai virheiden korjaamiseen jälkikäteen. Virtuaalitodellisuus myös nopeuttaa työn vaiheita, kun esimerkiksi työmaalla ei tarvitse viettää niin paljon aikaa.

Koska virtuaalitodellisuus on vuorovaikutusta, avaa se mahdollisuuksia uudentyyppisten suunnitteluohjelmistojen ja -työkalujen kehittämiselle. Virtuaalitodellisuudessa esimerkiksi rakennussuunnittelija voi tarkastella ja muokata rakennuksen pinta- tai tietomallia oikeassa mittasuhteessa. Sisustussuunnittelija taas pystyy suunnittelemaan rakenteilla olevaa huoneistoa etukäteen asiakkaan kanssa.

Visuaalinen virtuaalitodellisuus soveltuu viestintään ja tiedon esittämiseen. Sen avulla monimutkainen informaatio – kuten sensoriteknologian tuottama data – saadaan ymmärrettävään muotoon ja saataville eri sidosryhmille. Virtuaalisesti myös rakennustietomallit voidaan esittää mahdollisimman selkeästi. Tämä mahdollistaa kokonaan uudentyyppisten liiketoiminta- ja palvelumuotojen kehittämisen.

Markkinoinnissa virtuaalitodellisuus voidaan valjastaa lisäarvon tuojaksi esimerkiksi messukäyttöön. Jos markkinoitavan tuotteen logistiset kustannukset ovat suuret, virtuaalitodellisuuden hyödyt ovat vain merkittävämmät.

Terveyden aloilla virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää muun muassa motorisessa, kognitiivisessa ja neurologisessa kuntoutuksessa, kotiin vietävien palveluiden tukemisessa sekä kuvantamismenetelmien esitystapana. Esimerkiksi magneettikuvat siirtyvät vaivatta virtuaaliseen muotoon, mitä voidaan hyödyntää diagnosoinnin apuvälineenä.

Virtuaalitodellisuudessa käsiteltävästä datasta voidaan rakentaa myös virtuaalisia oppimisympäristöjä, missä esimerkiksi terveysalan koulutettavat voivat harjoitella anatomiaa tai toimenpiteiden tekemistä.

Ota meihin yhteyttä, kun haluat keskustella virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä Teidän liiketoiminnassanne

KATSO MYÖS MUUT

PALVELUMME

REFERENSSIT

contact-lapinakyva

3D-TALO FINLAND OY

FI2772233-7
KÄSITYÖKATU 43, KUOPIO
INFO@3DTALO.FI
TEKNINEN TUKI 044 235 7964
LASKUTUS 044 235 1086
square-facebook-512
Linkedin
Language flag English
Language flag Finnish