360 degrees vs. 3D modeling - differences and advantages 

Tässä artikkelissa perehdymme siihen, mitä ovat 360-kuvaus ja 3D-mallinnus, ja miten ne eroavat toisistaan? Kumpi sopii minun tarpeisiini paremmin? 

Katsotaanpa ensin, mitä kumpikin teknologia pitää sisällään. 

360 photography and videography 

360-kuvaus, 360 asteen kuvaus, 360°-kuvaus… Hieman eri kirjoitusasuja, mutta samaan tekniikkaan näillä viitataan, eli video- tai valokuvaan, jonka lopputuote on katsottavissa joka puolella katsojan ympärillä. Olet ehkä käyttänyt joskus Google Maps -palvelun Street View -toimintoa, jossa voit katsella tietystä pisteestä otettua valokuvaa kaikkiin ympäröiviin suuntiin. Tällaisten kuvien luontia varten on olemassa erillisiä 360-kameroita, jotka ottavat useita kuvia sarjana joka puolelta ympäriltään. Kuvasarja nivotaan yhdeksi pallon muotoiseksi kuvaksi, josta katselija tarkastelee nimenomaan pallon sisäpintaa.  

Myös useimmissa älypuhelimissa on kamerasovelluksessa toiminto, jolla päästään staattisissa tilanteissa hieman samantyylisiin lopputuloksiin. Erillisen kameran etu on toki se, että 360-kamerassa todella on linssit kaikkiin suuntiin, ja kuva saadaan samalla hetkellä jokaisesta suunnasta. Tavallisella kameralla sarjakuvaten ympäristön täytyisi pysyä täysin muuttumattomana ja kuvaajan itsensä hyvin vakaasti samassa paikassa, jotta lopputuloksesta tulisi tarkka.  

360-kameroita on myös sellaisia, joissa on videotoiminto. Tällöin saadaan sama pallonmuotoinen näkymä, mutta videokuvana. Tämä mahdollistaa tilanteen seuraamisen niin, että katsoja voi itse päättää, mikä häntä ympäristössä kiinnostaa. 

Mainioita konkreettisia esimerkkejä Googlen Street Viewin lisäksi löytyy myös ”Etelä-Pohjanmaa Experience 360°” -virtuaalielämyksestä, jonka olemme 3D Talolla toteuttaneet yhteistyössä Salmi Platformin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Sen voi kokea niin Youtubessa katsellen, kuin Steam Storesta ladattavana virtuaalitodellisuussovelluksena, jota voit itse kiertää haluamaasi tahtiin. 

3D-mallinnus 

3D-mallinnuksella viitataan täysin digitaalisesti rakennettuun ympäristöön. Se voi olla toisinto oikeasta paikasta, täysin kuvitteellinen paikka tai näiden yhdistelmä – vain mielikuvitus on rajana sille, mitä 3D-mallinnuksella voidaan saada aikaan (käytännössä tosin myös käytettävän tietokoneen suoritusteho ja käytettävissä oleva aika rajaavat lopputulosta jonkin verran).  

3D-mallinnettaessa kohteesta hahmotetaan sen tärkeimmät muodot ja luodaan sille digitaalisesti pintamateriaali, joka saa sen näyttämään halutulta. Ruskea, pitkä ja kapea lieriö ja vihreä pallo päässä riittävät kyllä aivoillemme vihjeeksi, että muoto kuvastaa puuta. Mikäli realistisempi ilmaisu projektin lopputuotteen kannalta on merkityksellistä, voimme vaihtaa tasaisen ruskean pinnan kaarnan näköiseksi, muuttaa lieriön muotoa ja lisätä siihen haaroja oksiksi. Oksien varsille voidaan mallintaa lehtiä ja siten määritellä tarkemmin, onko kyseessä haapa, kuusi vai vaahtera, ja saada näin lisättyä todentuntua maisemaan.  

3D-mallinnetusta ympäristöstäkin voidaan toki luoda 360-kuva. Ohessa esimerkkinä historiallisesta Vieremästä otettu 360-kuva, jossa kuitenkin ympäristö on 3D-mallinnettu.

Kumpi teknologia sopii minun tarpeisiini 

Jos kurkistit jo aiemmin viitattuun Etelä-Pohjanmaa Experienceen, ehkä huomasitkin, että osa sisällöstä oli digitaalista, täysin 3D-mallinnettua ja osa 360-kuvattua. Kyseinen virtuaalielämys on hyvä esimerkki siitä, miten molempia teknologioita voidaan jouhevasti yhdistää. 

“Projektin runkona toimi 3D-mallinnettu ympäristö, jota rikastimme 360-videoin. Päädyimme yhdessä asiakkaan kanssa tähän ratkaisuun sen vuoksi, että saimme näin täydellisen hallinnan ilmaisulle ilman, että tarvitsi ottaa säätä, ympäristöä, näyttelijöitä yms. huomioon. 3D-ympäristöä rakentamalla pääsimme esimerkiksi rakentamaan juuri sellaisen kaksifooninkisen talon pihapiireineen kuin halusimme. Myös kurjet animoitiin lentämään juuri sopivan alhaalla katselmointipisteen yli. Elämys on tarinallinen ja koimme tärkeäksi, että audio ja visuaalisuus ovat laadukkaasti synkronoituna. 

Tarinaa rikastivat 360-videot, jotka löysivät paikkansa elämyksestä kustannustehokkuutensa ja realistisuutensa vuoksi. Olisi ollut melko työlästä mallintaa ja animoida esimerkiksi Vimpelin vedon ottelutapahtuma tai pääsiäiskokko komeine liekkeineen.” 

– Projektipäällikkö & Tuotannon esimies, Pauli Rissanen 

Lisätietoa projektista: Etelä-Pohjanmaa Experience – 3D Talo 

Hahmotelma Etelä-Pohjanmaa Experiencen sisällöstä.

Olennainen ero tulee siitä, pitääkö tilaa päästä kiertämään, vai riittääkö katselu yhdestä pisteestä? Pitääkö nurkkien taakse nähdä tai päästä? 3D-mallinnettu tila on virtuaalisesti olemassa kokonaisena, jolloin sovellus voidaan ohjelmoida niin, että tilassa voi liikkua kuten vastaavassa fyysisessä tilassa.

360-kuva on kuitenkin yhä vain kuva, eikä siten ole olemassa kolmiulotteisena. Kuvia voidaan toki linkittää toisiinsa, jolloin voidaan liikkua pisteestä pisteeseen ja toteuttaa esimerkiksi rakennuksen turvakävelykierros, jossa tärkeintä on nähdä paikat yleisluontoisesti ja pystyä osoittamaan huomionarvoiset seikat kuten hätäuloskäynnit, sammutusvälineistön sijainti ja sen sellaiset. 

Lisää
artikkeleita