Sosiaalinen XR – katsaus siihen, miten teknologia muuttaa läsnäolon muotoja 

Kun tarkoitetaan teknologioita ja sovelluksia, joita käytetään XR-laitteilla, mutta jotka on tarkoitettu yhteistoiminnalliseen ja sosiaaliseen käyttöön, voidaan käyttää termiä ”sosiaalinen XR”.

“Teknologia eristää.”  

“Tuijotellaan vaan niitä näyttöjä päivät pitkät.” 

Ihmisten välinen kanssakäyminen hakee uusia muotoja teknologian kehittyessä. Ääni- ja videopuhelut mahdollistavat kokoustamisen mistä vain, missä netti toimii, ja chat-keskustelut ja sähköposti kilisevät uusien tekstipohjaisten viestien merkiksi.  

Vielä nykyisellään monet sovellukset on suunniteltu yksin käytettäviksi, mutta nettiyhteyksien parantuessa ja laitteiden suorituskyvyn kasvaessa yleistyvät myös mahdollisuudet viettää aikaa muiden ihmisten kanssa laajennetun todellisuuden keinoin.

Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan luoda halutunlainen yhteinen tila esimerkiksi koulutuskäyttöön ja toimia tiiminä. Tiimin kutakin jäsentä edustaa virtuaalitodellisuudessa kolmiulotteinen hahmo, niin sanottu avatar. Sovelluksen käyttötarkoituksesta riippuen hahmoista voidaan tehdä juuri niin tarkkoja tai summittaisia, kuin on tarve. Riittääkö, että jokaisella on esimerkiksi oma värikoodi, vai halutaanko hahmon tarkemmin kuvaavan ihmisen ulkoista olemusta ja olevan ihmisen näköinen?

Esimerkiksi Puolustusvoimille toteuttamassamme virtuaalisessa ensihoitoharjoituksessa käyttäjä voi valita itselleen mieluisen hahmon valmiista kirjastosta ja muokata hieman tämän piirteitä.  Kaikki hahmot on valmiiksi puettu Puolustusvoimien univormuihin.

Koronaviruspandemia osaltaan vauhditti yhdessäoloa tukevien teknologioiden kehitystä. Erilaiset virtuaalitodellisuuden sovellukset tarjosivat mahdollisuuden kokoontua videopuhelua todentuntuisemmin yhteisiin tiloihin, ja esimerkiksi Jyväskylän Yliopistossa kehitettiin sosiaalisen xr:n periaatteita hyödyntävä virtuaalitodellisuuskampus. Sen hyötyjä ja käyttötapoja tutkiva artikkeli julkaistaan vapaasti luettavaksi kesällä 2024. Lisää virtuaalikampuksesta tässä uutisessa.

3D Talon asiakkaiden kanssa yhdessä suunniteltu ja talon sisällä ohjelmoitu Design Space -ohjelmisto mahdollistaa erilaisten 3D-suunnitelmien katselmoinnin ja jatkokehityksen virtuaalitodellisuudessa. Ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden katselmoida suunnitelmia Collaborate-tilassa verkon yli myös suoraan verkkoselaimella, VR-laseilla tai ilman. 

Yhteistoimintaa on hyödynnetty 3D Talon asiakkailla esimerkiksi tehtaiden layout-suunnittelussa, palvelumuotoilussa sekä tuotekehityksessä. Ja kokeiltiinpahan me pitää yhteinen kahvitaukokin Design Space -sovelluksessa!

Virtuaalisten vaihtoehtojen ei ole koskaan tarkoitus täysin korvata fyysistä kanssakäymistä ihmisten kanssa, mutta se voi antaa mahdollisuuksia tuoda ketterästi yhteen ammattilaisia ajasta ja paikasta riippumatta. Yhteisessä VR-tilassa toimiminen säästää matkakustannuksissa ja suojelee osaltaan ympäristöä, kun matkustukseen ja materiaaleihin liittyvä hiilijalanjälki jää syntymättä.  

Myös sellaisissa töissä, joita tehdään paljon etänä, voi yhteinen XR-tila toimia myös työyhteisöä yhteen hitsaavana välineenä. Työkavereiden avatarien läsnäolo virtuaalitilassa on paljon voimakkaampi kokemus, kuin näytöllä pomppivat nimikirjaimet.  

Lisää
artikkeleita