Advantages of functional VR training 

Jos et vielä tiedä, mitä tarkoittaa toiminnallinen VR-koulutus, klikkaa tästä lukemaan aiempi artikkelimme! Jos olet jo tutustunut siihen, voimmekin nyt pureutua syvemmin toiminnallisen VR-koulutuksen hyötyihin.  

Tiedämme jo, että perinteiseen luokkahuoneopetukseen tai itsenäisesti kahlattaviin verkkosisältöihin verrattuna virtuaalitodellisuudessa opiskeleva keskittyy koulutukseen paremmin ja on valmiimpi viemään opitut asiat käytäntöön. Pohditaanpa konkreettisten esimerkkien kautta työelämän tilanteita, joissa näistä piirteistä on erityisen paljon iloa. 

Ajasta ja paikasta riippumaton 

Virtuaalitodellisuuden ei tarvitse odottaa täydellisiä olosuhteita. Sitä ei kiinnosta aikavyöhyke, sää tai juna-aikataulujen paikkaansa pitävyys. Erityistä iloa virtuaalitodellisuudesta onkin silloin, kun toimipisteitä on ympäri maata tai maailmaa. Ryhmät voivat harjoitella yhteistoimintaa maapallon vastakkaisilta puolilta, kukin vaikka omasta kodistaan käsin. Virtuaalilaseja on merkittävästi helpompi, edullisempi ja ympäristöystävällisempi myös liikutella kuin valtavaa määrää koulutustavaroita tai koulutukseen tulevia ihmisiä. Koulutusympäristöä ei myöskään tarvitse rakentaa kerta toisensa jälkeen uudestaan uusien työntekijöiden aloittaessa työnsä. 

Kausi- ja sesonkityöntekijöiden perehdytys 

Jos työn luonne on lähtöjäänkin lyhytaikainen, voi työntekijän sitouttaminen olla hankalaa. ”Sehän on vain lyhyt pätkä, enköhän minä pärjää”, työntekijä saattaa ajatella, ja hartaudella rakennettu verkkomateriaali kulminoituu siihen, kuinka nopeasti ’Seuraava’ -nappula sivulta löytyy. Saattaahan myös olla, että sesonkiavun lyhytaikaisuus vaikuttaa myös perehdyttäjään. ”En viitsi käyttää opettamiseen juurikaan aikaa, kun hän on täällä kuitenkin vain lyhyen pätkän.” 

VR-koulutus mahdollistaa asioiden tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta niin, että sisällön läpikäyminen on vuorovaikutteista ja aidosti kiinnostavaa, ja perehdytettävä keskittyy paremmin. Ensimmäinen varsinainen työpäivä alkaa valmiina työntekoon. Jos määräaikaisuuden lopussa yrityksessä huomataan, että näppärille apukäsille olisi tarve jatkossakin, puutteellisen perehdytyksen jälkiä ei tarvitse korjailla työsuhteen jatkuessa.  

Näitä hyötyjä silmällä pitäen me 3D Talolla toteutimme Kuopion viinijuhlille virtuaalisen perehdytysmateriaalin. Lue lisää!

Haastavat asiakastilanteet 

Asiakaspalvelutyöhön valitettavasti kuuluu joskus myös hankalia tilanteita, eikä ihminen voi aina tietää etukäteen, millaisia reaktioita juuri hänessä aiheuttaa vaikkapa aggressiivisesti käyttäytyvä tai päihtynyt henkilö. 

Näihin tilanteisiin voidaan rakentaa lavastettu ja näytelty tilanne virtuaalitodellisuudessa, jossa toimimista asiakaspalvelija voi harjoitella turvallisesti ja rauhallisesti ilman todellisen tilanteen painetta tai uhkaa. Harjoitusta voi tehdä uudestaan niin monta kertaa kuin oppija kokee tarpeelliseksi, ja näin omia reaktioita pääsee analysoimaan ja harjoittelemaan. Jos tilanteita ei (kaikeksi onneksi!) arkisessa työssä tulekaan vastaan, VR-harjoitus toimii myös mainiona kertaustyökaluna, johon voi palata tarpeen vaatiessa. 

Toiminnallinen testiympäristö 

VR-koulutukseen voidaan myös rakentaa testiympäristöjä, joissa koulutettavien täytyy osoittaa oppimansa käytännössä – joko erillisenä toiminnallisena tenttinä, tai pienissä testeissä koulutuksen edetessä. Tämä mahdollistaa konkreettisemman tavan myös varmistaa, että koulutettava materiaali on todella otettu haltuun. 

Kustannusten säästö 

Kyllä, laadukkaan ja mukaansatempaavan VR-koulutuksen tekeminen maksaa. Virtuaalitodellisuuteen tehty koulutus vaatii erityisesti suunnitteluvaiheeseen enemmän resursseja verrattuna luokkahuone- tai verkkoympäristöihin. Koulutettavan materiaalin lisäksi suunnitellaan kokonaista interaktiivista elämystä. Lisäksi virtuaalitodellisuuden kokeminen vaatii vielä erillisen laitteiston. Laitteiden hinta-laatusuhde kuitenkin paranee koko ajan, ja edullisemmillakin laitteilla voidaan toteuttaa äärimmäisen tehokkaita koulutuksia. Hyvien laitteiden hinta lähtee satasista, ei tuhansista.  

VR-koulutus myös maksaa itsensä takaisin, kun sen myötä säästetään koulutettavien tai kouluttajan matkustamisesta, työajasta ja materiaaleista. Tämä korostuu erityisesti organisaatioissa, joissa koulutettavia samoihin tehtäviin on paljon eri toimipisteissä, tai koulutus toistuu säännöllisesti. Vaikeammin mitattavaa säästöä tuottaa myös jo alussa mainittu parempi sitoutuneisuus, keskittyneisyys ja valmius viedä opittua käytäntöön. VR-koulutuksen kokonaisvaikutus on mittava, kun koulutuksen lopputulos on inspiroituneempi ja toimintavalmiimpi työntekijä. Nopeammin suoritettu, keskittyneempi ja sitä kautta tehokkaampi koulutus näkyy työn tuloksissa heti, ja vähentää tarvetta kertauksille tai täydentäville koulutuksille. 

Sitä mukaa, kun koulutuksia tulee lisää, on myös VR-sisältöjä tuottavilla yrityksillä alati laajeneva kirjasto toiminnallisuuksia ja ympäristöjä käytössään. Kun jokaista yksityiskohtaa ei mallinneta juuri yksittäiselle asiakkaalle erikseen, myös tuotantokustannukset pienenevät. Meillä 3D Talolla on kehitetty Unity-pelimoottoria hyödyntävä projektipohja BITE Kit, joka sisältää yleisimmät tarvittavat toiminnallisuudet. BITE Kit säästää työtunteja ja nopeuttaa projektinkulkua parhaimmissa tapauksissa useilla viikoilla. 

Lisää
artikkeleita