Virtuaalitodellisuuden projektinkulku

Jos olet lukenut aiempia artikkeleitamme, tiedät jo millainen on toiminnallinen VR-koulutus ja miten sellaista käytetään. Miten projektinkulku sitten etenee, kun sitten päätätte hankkia yritykseenne VR-sovelluksen? Kuinka nopeasti lopputulos on käytettävissä? Käydään näitä aiheita läpi tänään!

Tarpeiden kartoitus ja ideointi

Projekti alkaa tapaamisella, jossa asiakkaan tarpeet ja tavoitteet kartoitetaan. Millainen koulutusprosessi on nykyisin, ja mitä haasteita VR:llä toivotaan ratkaistavan? Mitkä ovat koulutuksen olennaisimmat piirteet? Miten VR:n paras puoli, eli käsillä tekeminen digitaalisessa ja toistettavassa ympäristössä, parhaiten soveltuisi teidän koulutukseenne?

Tämän kartoituksen jälkeen saamme tarkemmin määriteltyä, mitkä teknologiat toimisivat parhaiten juuri Teidän yrityksessänne, ja voimme antaa tarkemman arvion projektin kustannuksista. Ilmaiseen konsultaatioonhan voit varata ajan vaikka heti.

”Jep, nyt se tapahtuu – tehdään meille toiminnallinen VR-koulutus!”

Kun tarpeet ja tavoitteet on määritelty, seuraa projektisuunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa kehitystiimi laatii yksityiskohtaisen projektisuunnitelman, joka sisältää aikataulun, budjetin ja resurssit. Asiakkaan rooli on tässä vaiheessa hyväksyä suunnitelma ja allekirjoittaa tarvittavat sopimukset. On tärkeää, että asiakas ja kehitystiimi ovat samalla sivulla odotuksista ja tavoitteista.

Luonnoksista toteutukseen

Seuraavaksi kehitystiimi luo konseptin ja mahdollisesti prototyypin VR-sovelluksesta. Tämä voi sisältää visuaalisia luonnoksia, tarinankerronnallisia elementtejä ja käyttöliittymän hahmotelmia. Asiakkaan tehtävä on arvioida näitä konsepteja ja antaa palautetta. Prototyyppi auttaa konkretisoimaan sovelluksen ideaa ja mahdollistaa varhaisen testauksen.

Kehitysvaihe

Kehitysvaiheessa sovellus rakentuu lopulliseen muotoonsa. Ohjelmoijat, suunnittelijat ja 3D-mallintajat työskentelevät yhdessä luodakseen VR-maailman. Asiakkaan näkökulmasta tämä vaihe voi olla vähemmän aktiivinen, mutta säännölliset katselmukset ja päivitykset ovat tärkeitä. Asiakkaan palaute on arvokasta, jotta mahdolliset muutokset ja parannukset voidaan tehdä ajoissa.

Testaus ja laadunvarmistus

Kun sovellus on valmis, se siirtyy testausvaiheeseen. Tässä vaiheessa sovelluksen toiminnallisuus, käytettävyys ja suorituskyky testataan perusteellisesti. Asiakas voi osallistua testaukseen antamalla loppukäyttäjän näkökulman ja raportoimalla mahdollisista ongelmista tai parannusehdotuksista.

Julkaisu ja tuki

Viimeisessä vaiheessa sovellus julkaistaan ja otetaan käyttöön. Kehitystiimi voi tarjota koulutusta ja tukea, jotta asiakas ja loppukäyttäjät osaavat käyttää sovellusta tehokkaasti. Asiakkaan tehtävä on varmistaa, että kaikki toimii suunnitellusti ja antaa palautetta mahdollisista jatkokehitystarpeista.

Kauanko tähän meni ja paljonko se maksoi?

Toteuttamiemme projektien hintahaarukka vaihtelee huomattavan paljon tarpeiden mukaan. Useimmissa VR-sovelluksissa voimme hyödyntää 3D Talon sisällä kehitettyä ja koodattua BITE-projektipohjaa, joka säästää työaikaa toiminnallisuuksien ohjelmoinnissa viikkoja, ja tuo siten myös säästöä asiakkaalle.

Ohjelmoinnin lisäksi aikaa kuluu erityisesti ympäristön rakentamiseen ja tarvittaviin 3D-mallinnuksiin. Jos ympäristö on yksinkertainen tai malleja olemassa valmiiksi jo paljon, vaihe ei välttämättä ole pitkä, mutta saat aina meiltä arvion tarvittavasta työajasta.

Eikö ollutkin ikävän ympäripyöreä vastaus? Sanotaan nyt kuitenkin ytimekkäästi näin: aikaa menee muutamista viikoista muutamaan kuukauteen. Pienemmät projektit kustantavat muutamia tuhansia, suuremmat muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Auta meitä arvioimaan, olisiko sinun projektisi pieni, suuri vai jotain siltä väliltä, ja varaa ilmainen konsultaatio tästä!

Lisää
artikkeleita