Laserkeilaus

Laserkeilaus, eli laserskannaus mahdollistaa laajojen sisä- ja ulkotilojen tarkan 3D-mallintamisen kustannustehokkaasti. Laserkeilauksesta hyötyvät erityisesti tehtaat, suunnittelutoimistot sekä esimerkiksi kaivos-, rakennus- ja kemianteollisuus ympäri maailmaa.

Ota yhteyttä

Palvelumme

Fotorealistinen laserkeilaus tuo värit 3D-malliin

Perinteisesti olet ehkä tottunut näkemään laserkeilauksella tuotetut pistepilvet harmaasävyisinä. Me olemme tuoneet kaikkiin tuottamiimme skannausaineistoihin saman värimaailman, mitä tilassa oikeastikin on. Pistepilvestä generoitu värillinen pintamalli on parhaimmillaan lähes fotorealistinen sekä mittatarkka. Tämän takia aineisto sisältää kaiken nähtävissä olevan informaation.

Tuottamamme aineisto soveltuu myös Design Space -ohjelmistoomme, jonka avulla voitte tarkastella ja muokata 3D-mallia virtuaalitodellisuudessa. Silloin mallin todelliset mittasuhteet konkretisoituvat ja suunnittelutyö saa aivan uuden ulottuvuuden, koska koette aineiston tosielämää vastaavissa mittasuhteissa.

Teollisen tilan laserkeilauksen hyödyt

Laserkeilaus tuottaa mittatarkkoja 3D-malleja. 3D-mallien avulla suunnittelun laatu ja tehokkuus kasvavat, mikä tuo liiketoiminnallenne merkittäviä etuja.

1. Laserkeilaus tuo kustannussäästöjä

2. Nopeutat suunnitteluprosessia

3. Laserkeilaus lisää turvallisuutta

4. Tuotannon ei tarvitse pysähtyä

Kuinka mittatarkkaa materiaalia laserkeilauksella saa?

Käyttämämme laitteet mahdollistavat tarkan skannauksen. Pieniä yksittäisiä koneita voimme skannata 0,1 mm tarkkuudella. Suurien sisä- ja ulkotilojen skannaukseen käyttämämme laserkeilaimet lupaavat +-1 mm tarkkuuden 10 m matkalle skannauspisteestä. Pidemmillä matkoilla tarkkuus luonnollisesti heikkenee, mutta pysyy tyypillisesti millimetriluokassa.

Käytössämme oleva laitteisto:

Laserkeilaimet:

Laserkeilain Faro S70 (tarkkuus +-1 mm 10 m matkalla, maksimimatka 70 m)

Laserkeilain Faro X130 (tarkkuus +-2 mm 10 m matkalla, maksimimatka 130 m)

Käsiskanneri:

EinScan Pro 2X Plus (tarkkuus 0,1 mm, sopii pienille alle auton kokoisille kohteille)

Käytössämme uusin teknologia ja vuosien kokemus 3D-skannauksesta

Ota meihin yhteyttä, tutustu tarjoamiimme skannaus- ja mittapalveluihin, sekä katso miten kehittäisimme sinun liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä

Palvelumme

Muut teknologiamme

Virtuaalitodellisuus

VR, eli mallinnettu ja simuloitu todellisuus herättää suunnitelmasi kaikkine yksityiskohtineen eloon. Siirry vaivatta realistiseen kolmiulotteiseen maailmaan ja tarkastele luomiamme tiloja, tai tuotteitasi todellisuutta vastaavassa mittakaavassa - sijainnistasi riippumatta.

Lue lisää

Lisätty todellisuus

Lisää ympäristöösi virtuaalista informaatiota erinäisten näyttölaitteiden kautta tarkasteltuna. Tarkastele tilan muutoksia oikeassa ympäristössään, tai seuraa laitteidesi toimintaa IoT -datan visualisoinnin välityksellä.

Lue lisää

Fotogrammetria

Fotogrammetrialla taltioimme erillaiset ympäristöt ja materiaalit digitaalisten kuvien avulla kolmiulotteisiksi malleiksi.

Lue lisää

360 asteinen kuvaus

Taltioimme ympäristösi kevyesti ja tuotantotehokkaasti 360 asteisien kuvien, tai videoiden, muotoon vaivatta mitä erillaisimmilla laitteilla tarkasteltaviksi.

Lue lisää

Satoja toimitettuja projekteja - Tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä

Tutustu tuottamiimme ratkaisuihin ja niistä hyötyneisiin asiakkaisiin.

Asiakkaamme

Ratkaisumme