3D TALO JA NEWICON VEIVÄT APTEEKKIROBOTIT JA ÄLYLÄÄKEKAAPIT VIRTUAALITODELLISUUTEEN

25.5.2018

Lääkehuollon automatisointiin erikoistunut NewIcon on yhteistyössä 3D Talon kanssa ottanut virtuaalitodellisuuden haltuun tuotteidensa VR-visualisointien myötä. Kookkaiden apteekkirobottien ja älylääkekaappien suunnittelumallien esitteleminen yleisölle hoituu jatkossa vaivatta virtuaalisesti./p>

Newicon haki uusia ideoita suurikokoisten tuotteidensa, kuten apteekkirobottien ja älylääkekappien, esittelyn helpottamiseksi messu- ja esittelytapahtumissa. Ongelmia esittelytilanteissa ovat olleet tuotteiden hankala siirrettävyys esittelypisteille ja esittelymallien valmistuksesta, sekä kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset. Ratkaisuna ongelmaan 3D Talo tarjosi virtuaalisia tuote-esittelymalleja.

NewIconin suunnittelemat apteekkirobotit ja älylääkekaapit toimintoineen kääntyivät 3D Talon käsittelyssä virtuaalimaailmoiksi, joista toinen mahdollistaa apteekkirobotin- ja toinen älylääkekaapin toiminnan tarkastelemisen. Tuotesuunnitelmat optimoitiin ensin virtuaalitodellisuuteen soveltuviksi 3D-malleiksi, jonka jälkeen nämä animoitiin todellisuutta vastaavin ominaisuuksin. Tiivillä asikasyhteistyöllä ja viimeisimmillä visualisointiefekteillä varmistettiin NewIconin vr-tuotteiden autenttisuus.

Perinteisen, raskaan esittelyaineiston digitalisoinnin myötä, etenkin Suomen ulkopuolella järjestettäville messuille ja esittelytilanteisiin osallistuminen toteutuu jatkossa huomattavan saumattomasti ja edullisesti.

Lue NewIconin toiminnasta lisää osoitteessa newicon.fi

3D Talon toteuttamat NewIcon apteekkirobottien virtuaalimallit testissä messuilla