LASERKEILAAMALLA ENTISET PUOLUSTUSVOIMIEN ASEVARIKON LUOLASTOT PINTAMALLEIKSI

5.7.2018

Kuopion kaupungin tilakeskus hyödyntää 3D Talon tuottamaa pistepilviaineistoa rakennuksen tietomallien pohjana.

Neulamäen rinteeseen kaivetut Puolustusvoimien entiset luolastot siirtyivät Kuopion kaupungin haltuun osana savilahden kehityshanketta jo vuonna 2014. Osa tästä 9 500 m2 luolastokokonaisuudesta 3D mallinnetaan nyt mahdollisen tilan uusiokäyttöönoton myötä. 3D talo toteuttaa yhteistössä insinööritoimisto SolidCompin kanssa luolastojen laserkeilausta nykytilanteen taltioinnin tueksi. Syntynyttä pistepilvidataa hyödynnetään edelleen ympäristön mallinnuksessa, jonka pohjalta Kuopion kaupungin tilakeskus yhteistyökumppaneineen jatkaa suunnittelumallin muodossa.

Luolastoja kehitetään osaksi alueen aktiivista kokonaisuutta. Lisää tietoa hankkeesta löydät osoitteesta savilahti.com/kalliotilat