Reality Capture -menetelmät varmistavat tila- ja laitossuunnittelusi onnistumisen

Reality Capture -menetelmät varmistavat tila- ja laitossuunnittelusi onnistumisen

Tila- laitossuunnittelussa tärkeintä on tieto suunniteltavan kohteen ympäristöstä. Ilman riittävän tarkkoja lähtötietoja suunniteltavat koneet, putkistot ja laitteet voivat olla mahdottomia kuljettaa paikalle ja asentaa, tai ne voivat olla yhteensopimattomia olemassa olevien rakenteiden kanssa.

Tästä aiheutuu yleensä merkittäviä kustannuksia ja viivästymisiä. Juuri tämän takia tila- ja laitossuunnitteluprosessin alkuvaiheessa kannattaa panostaa riittävän tarkkoihin lähtötietoihin. Kun ympäristö skannataan tarkasti isoiltakin alueilta, voidaan sitä käyttää vuosikausia erinäisissä suunnitteluun ja katselmointiin liittyvissä tehtävissä.

Yleensä tällainen ympäristön skannaus maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisessä suunnitteluprojektissa, sillä pienetkin suunnitteluvirheet tarkoittavat suuria kustannuksia. Voimme siirtää skannatun aineiston kehittämäämme VR-suunnitteluohjelmistoon Design Spaceen, jolloin suunnittelu on entistäkin tehokkaampaa.

Reality Capture tarkoittaa joukkoa menetelmiä, joilla olemassa olevat alueet saadaan tallennettua digitaaliseen muotoon suunnittelijan lähtötiedoiksi. Yleisimpiä Reality Capturen menetelmiä ovat laserkeilaus, fotogrammetria sekä 360-kuvaus. Tarjoamme asiakkaillemme sekä hyödynnämme itse kaikkia näitä menetelmiä projekteissamme.

Laserkeilaamalla laitosympäristöt skannataan turvallisesti millimetrien tarkkuudella. Laserkeilaamme isoja ja pieniä alueita konepaikoista kokonaisiin tehtaisiin. Laserkeilaus tuottaa pistepilvidataa, josta saadaan tehtyä kevennettyjä pintamalleja, jotka voidaan pistepilvien lisäksi syöttää suunnitteluohjelmistoihin suunniteltavan kohteen ympäristöksi.

Käyttämämme FARO Focus S120 laserkeilain

Laserkeilauksen avulla suunnittelijan ei tarvitse käydä perinteisin menetelmin mittailemassa suunnittelukohteessa ja turhilta työmaakäynneiltä sekä suunnitteluvirheiltä vältytään. Samalla vältytään myös monilta asennuspaikalla tehtävien säätöosien suunnittelulta. Laserkeilausta käytetään paljon myös uusien rakenteiden As Built -dokumentointiin, sillä se on perinteiseen kynään ja paperiin nähden ylivoimainen menetelmä.

Isommat ympäristöt kuten kaupunginosat tai kokonaiset tehdasalueet skannaamme ilmasta käsin tehtävällä fotogrammetrialla. Ilmakuvauskopterin ja kartoituslaitteidemme avulla pystymme luomaan satojenkin hehtaarien kokoisista alueista visuaalisia 3D-malleja suunnittelun lähtötiedoiksi. Uusien laitteiden, säiliöiden ja laitosten sijoittelua voidaan tämän jälkeen miettiä oikeassa ympäristössä, jolloin alueen kokonaiskuvasta saadaan tarkin mahdollinen käsitys. Näin voidaan ehkäistä esimerkiksi logistisia ongelmia. Yleensä ilmakuvausta käytetään kokonaisten tehtaiden aluemallien eli 3D-karttojen luomiseen.

Fotogrammetriaa suorittava Phantom 4000

360-kuvauksella saadaan hyvin kevyellä työmäärällä tallennettua ympäristö katsojan joka puolelta. Ottamalla useita 360-kuvia tai videoita maasta käsin tai ilmasta saadaan ympäristöstä erittäin visuaalinen ja helposti käytettävä erilaisiin tarkoituksiin. Myös 360-kuvausta voidaan käyttää vaarallisissa paikoissa esimerkiksi säiliöiden tarkistuksissa, jolloin vältytään turvallisuusriskeiltä. 360-kuvauksen avulla voidaan tehdä myös 3D-malleja fotogrammetrian tavoin.

[vrview img=”https://3dtalo.fi/wp-content/uploads/2017/10/3D-Talo-360-photography-Marjaniemi.jpg” pimg=”https://3dtalo.fi/wp-content/uploads/2017/10/3D-Talo-360-photography-Marjaniemi.jpg” width=”100%” height=”400px” ]

Sen lisäksi, että Reality Capturella saadaan perinteisiin menetelmiin verrattuna ylivoimaiset lähtökohdat suunnitteluprosessin alkuun, voidaan kaikkea aineistoa käyttää virtuaalitodellisuuden ympäristönä. Kehittämällämme VR-suunnitteluohjelmistolla Design Space käyttäjä pääsee itse liikkumaan skannatussa ympäristössä suunniteltujen 3D-mallien keskellä. Tällä tavoin on helppo tarkistella suunnitelmia esimerkiksi asennettavuuden, käytettävyyden ja turvallisuuden näkökulmista.

Design Spacessa skannatun ympäristön päälle voidaan tuoda 3D-malleja sekä mallintaa putkistoja ja tilavarauksia, jolloin layout-suunnittelu nopeutuu huomattavasti. Myös työn tilaajan ja suunnittelijan välinen aloituspalaveri voidaan pitää Design Spacessa oikean suunnittelukohteen ympäristössä, jonne voidaan samalta seisomalta mallintaa erilaisia vaihtoehtoisia rakenteita. Näin suunnitteluprosessi saadaan alusta asti nopeasti ja varmasti etenemään oikeille raiteille.

Tuomas Korhonen

Reality Capture & ilmakuvaus

tuomas@3dtalo.fi

About the author: 3DtaloAdmin

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista