SUUNNITTELU referenssi

SOK, Heymo 1 Espoo

Muutimme arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden 3D-mallit virtuaalitodellisuuteen soveltuviksi malleiksi ja loimme tilasta virtuaalisen kaksosen.

_2021

SOK, Heymo 1 Espoo

Haaste
RATKAISU
“VR-mallinnus auttaa käyttäjää hahmottamaan tulevat tilat realistisesti hankkeen alusta lähtien ja huomioimaan kaksiulotteisen suunnitelman haasteita ajoissa. Tulevien asiakkaiden ja työntekijöiden näkemykset ovat realistisia heidän nähdessä VR-mallin avulla tulevat tilat ja näin koko palvelupolku voidaan tehdä käyttäjälähtöisesti sekä työntekoa että asiakaskäyttöä silmällä pitäen.”
Jukka Kaartinen
Kehityspäällikkö, SOK Mara-ketjuohjaus

Tutustu meidän palveluihin