Sopiiko virtuaalitodellisuudessa kouluttaminen meille? 

Kaikista helpoiten saat tähän vastauksen varaamalla ilmaisen konsultaation tästä!

Kaikessa kouluttamisessa tulisi kuitenkin ensin kirkastaa se, mitä koulutuksella halutaan saavuttaa. “Osaamisen kehittäminen” tai “työtapojen tehostaminen” ovat mukavia ylätavoitteita, mutta mitä ne juuri teidän toimialallanne tarkoittavat? Miten koulutuksen tavoitteiden onnistumista seurataan?  

Joillakin aloilla koulutus tähtää siihen, että työturvallisuus paranee, kun laitteita osataan käyttää paremmin tai vaara- tai häiriötilanteeseen on opeteltu oikea toimintatapa. Joskus kyse on tehokkaista työtavoista, kun työhön on saatu rutiinia ja toistoja kouluttamisen avulla. Joskus kyse on vuorovaikutustaidoista, joskus uusien järjestelmien käyttöönotosta, joskus tiedon lisäämisestä. 

Mihin koulutustyyppeihin VR sitten on paras?  

Virtuaalitodellisuuden ehdottomasti parhaisiin puoliin lukeutuu itse tekeminen ja immersiivisyys. Virtuaaliympäristössä toimiminen omaa kehoa käyttäen ja käsiä liikuttaen aktivoi oppijaa enemmän kuin hiiren tai näppäimistön klikkaus tietokoneen näytön edessä. Lisäksi VR-laseilla näyttäytyvä ympäristö sulkee ympäröivän maailman pois, jolloin häiriöitä ja houkuttimia on vähemmän ja keskittyminen pysyy aiheessa. 

Parhaisiin tuloksiin VR-kouluttamisessa päästään, kun sillä säästetään sekä aikaa, resursseja että pystytään simuloimaan tilanteita, joiden simulointi muutoin olisi haastavaa, mahdotonta tai vähemmän immersiivistä. 

Puolustusvoimille toteuttamamme Sotavammasimulaattori on mainio tyyppiesimerkki. Sen sijaan, että varusmiehet pakkaavat kokonaisen kenttäsairaalan tarvikkeineen mukaan, ajavat kouluttajan kanssa metsään, pystyttävät kenttäsairaalan, maskeeraavat uhrin, kuvittelevat, että uhrilla on hätä ja elintoiminnot sakkaavat, ja koulutuspäivän lopuksi purkavat kaiken taas pois, koko koulutustilanne voidaan tuoda luokkahuoneeseen minuuteissa. Kouluttaja voi hallinnoida potilaan elintoimintoja, ja virtuaalinen potilas reagoi näihin sen mukaisesti. Virtuaaliselle potilaalle voidaan myös valita erilaiset vammat ja harjoitella näin paljon erilaisia tilanteita lyhyemmässä ajassa.  

Toiminnallinen VR-koulutus sopii mainiosti myös erilaisiin asiakas- ja palvelutilanteisiin. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa yllättävässä tilanteessa helposti käy niin, että primitiivinen reaktiomme ei ole kaikista järkevin. Uhkaavia, haastavia tai yllättäviä tilanteita voidaan simuloida virtuaalitodellisuudessa eri vaikeustasoilla, ja toistaa niin usein, että koulutettava pystyy toimimaan järkevästi ja hallitsee omat reaktionsa. Tällaiset harjoitukset sopivat mihin tahansa työhön, jossa toimitaan ihmisten kanssa. Tutustu esimerkiksi kotihoidon työtä tukevaan sovellukseemme tästä, jossa harjoitellaan erilaisia harvemmin vastaantulevia skenaarioita.  

Yksi iso etu on myös sellaisten asioiden näkeminen ja kokeminen, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Mitä jos historiaa opiskeltaisiin osallistumalla ensimmäiseen maailmansotaan rintamalinjalta käsin tai luonnontieteitä haukisimulaattorilla kalan elämää eläen? Kokemusoppiminen saa aivan uuden ulottuvuuden virtuaalisten todellisuuksien avulla!  

Arvokkaita kulttuuri- ja luonnonperintökohteita voidaan myös vaalia tekemällä näistä todenmukaiset virtuaaliversiot. Joillakin historiallisesti tärkeillä paikoilla liiallinen turismi on vaarassa turmella ympäristöjä, joten kokemus voitaisiin tarjota useammalle virtuaalimatkailun keinoin. Virtuaalimatkailua voi harrastaa myös jo Etelä-Pohjanmaalla niin tietokoneella kuin VR-laseilla!

Miten oppimistavoitteet saavutetaan?  

Koulutuksen suunnittelussa kannattaa jälleen palata siihen, mitkä koulutuksen lopulliset tavoitteet ovat! Sen jälkeen voidaan pohtia, olisiko esimerkiksi pelillistämisestä tai tiimityöskentelystä iloa osana koulutusta.  

Lisää
artikkeleita