Unity teollisuusympäristössä  

Unity-sana suoraan englannista suomen kielelle käännettynä tarkoittaa “yhtenäisyyttä”, mutta puhutaan kuitenkin tällä kertaa pelimoottorista.  

Unity on yksi monista olemassa olevista pelimoottoreista, eli tietokoneohjelma, jolla voidaan luoda uusia sovelluksia. Useimmiten Unity tulee varmasti vastaan peliteollisuuden puolelta, mutta se sopii hyvin myös ammattikäyttöön tehtävien ohjelmistojen tekemiseen, ja onkin merkittävä osa 3D Talon arkea. Erityisesti VR-ympäristöön kehittämisessä on tärkeää, että lopputuotteena syntyvä ohjelmisto on riittävät kevyt ja toimii katkoksitta, jotta sitä on miellyttävä käyttää. Vaikka VR-lasien teknologia kehittyy jatkuvasti, liian monimutkaisia sovelluksia ne eivät jaksa pyörittää. Erityisesti niin kutsutut standalone-laitteet, jotka eivät ole tarvitse yhteyttä tietokoneeseen, vastaavat teknologialtaan mobiililaitteita. Tällaisiin projekteihin juuri Unity sopii hyvin, ja se onkin maailmanlaajuisesti yksi käytetyimmistä pelimoottoreista mobiilipelien kehitykseen. 

Lisäksi Unityn ympärille on muodostunut laaja yhteisö, joka tuo maailmanlaajuisesti Unitya käyttävät kehittäjät yhteen oppimaan toisiltaan ja jakamaan tekemiään lisätoiminnallisuuksia. Tämän ansiosta moottorille on tarjolla suuri määrä valmiita sisältöjä ja lisäosia, joilla voidaan välttää työn tekemistä, jonka joku toinen on jo tehnyt. Lisätoiminnallisuuksia on niin vapaasti jaossa kuin ostettavissa erillisellä lisämaksulla. Unityn käyttöä 3D Talon projekteissa puoltaa myös sen joustava hinnoittelumalli.  

Ohjelmistokehityksen kannalta ei ole väliä, onko luotava virtuaalitodellisuusympäristö reaalimaailmaa toisintava ammatillinen ympäristö vai täysin fiktiivinen maailma, sillä sovelluksen suunnittelu lähtee aivan samoista lähtökohdista: mitä toiminnallisuuksia käyttäjän pitää pystyä tekemään suhteessa ympäristöönsä? Miten ympäristö luodaan, 3D-mallintaen vai oikeaa maailmaa kuvaten? Mikä sovelluksen tavoite on? Mitataanko käyttäjän toimia pisteillä tai lokimerkinnöillä? Onko sovellus yhdelle käyttäjälle vai useille? Sovellusta tehdessä ei niinkään ole olennaista, ohjataanko ohjaimilla avaruuslaivaa vai realistista trukkia, tai seurataanko pisteytyksellä pelaajan kokemuspisteitä vai työhönsä perehdytettävän onnistumisprosenttia tehtävissään. 

Näkymä Unityn editoritilasta. Kuva: docs.unity3d.com

Suunnittelun apuväline, opetustyökalu ja muita käyttökohteita 

Unity on kansainvälisesti käytössä laajasti erilaisilla teollisuuden haaroilla. Autoteollisuudesta esimerkiksi Volvo, Honda ja Toyota ovat kaikki käyttäneet Unitya osana suunnitteluprosessejaan.  

Kuva: Unity.com

Volvo koki autojensa tuotantoprosessissa haasteelliseksi, miten eri osa-alueiden parissa työskentelevät tiimit eriytyivät jo projektin alkuvaiheessa ja käyttivät useita eri työkaluja, joiden välillä oli vaikea siirtää tietoa. Vasta projektin ollessa jo pitkällä saattoi tulla ilmi ongelmia, jotka olisivat olleet vältettävissä, kun tiimien välinen työskentely olisi jouhevampaa. Uusien ja aina vain uusien fyysisten prototyyppien rakentaminen on kallista. 

Volvon tiimi siirtyi käyttämään Unityä, ja nyt prototyypit pyörivät virtuaalitodellisuudessa. Unity toimii simulaattorina kaikkiin käyttötarkoituksiin. Käyttökokemusta testataan kaikissa vaiheissa, ja eri osa-alueiden ammattilaiset suunnittelijoista insinööreihin pääsevät kaikki tarkastelemaan samassa ympäristössä yhteistä mallia. Iteraatiokierrokset ovat nopeutuneet, kalliita fyysisiä prototyyppejä tehdään vähemmän ja markkinointi saa laadukasta materiaalia niin perinteisiin medioihin kuin AR- ja VR-sovelluksissa hyödynnettäväksi.  

Lue lisää Unityn sivuilta, miten virtuaaliset mallit autoista auttavat Volvolla kaikissa auton suunnittelun vaiheissa: Unity’s Real-Time Technology Helps Drive Volvo Cars Into the Future (linkki ohjaa englanninkieliselle unity.com -sivustolle).  

Myös kansainvälinen rakennusyhtiö Skanska on Ruotsissa hyödyntänyt Unitya lisäämään rakennustyömaiden turvallisuutta. Vaikka koulutuspäiviin ennenkin kuului tärkeänä osana turvallisuusnäkökulma, yrityksessä koettiin, että monivalintakysymykset ja luennot eivät aiheuttaneet koulutettavissa haluttua tunnereaktiota. VR-koulutuksella turvallisuustehtävistä saatiin mukaansatempaavia ja todentuntuisia, ja onnettomuudet ja vaaratilanteet työmailla ovat vähentyneet huomattavasti. 

Lue lisää Unityn sivuilta, miten toiminnallinen VR-koulutus lisäsi työturvallisuutta ruotsalaisilla rakennustyömailla: Fewer Risks, Safer Workers With VR (linkki ohjaa englanninkieliselle unity.com -sivustolle). 

Unityn mahdollisuuksia arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakennusalan käytössä

Unity 3D Talon käytössä 

3D Talolla on kehitetty Unity-pelimoottorille projektipohja, joka kulkee nimellä BITE. Olemme nimenomaan pyrkineet ratkomaan yleispätevästi suunnitteluvaiheen kysymyksiä, jotka tulevat mietittäväksi jokaisen projektin kohdalla. Yksin vai ryhmässä? Miten ympäristössä halutaan liikkua? Mihin esineisiin voidaan tarttua, mihin niitä voidaan siirtää? Miten meni noin niinkuin omasta mielestä, entä lokimerkintöjen mielestä?  

Kun toiminnallisuudet ovat valmiiksi olemassa, turhaa toistoa työnkulussa pystytään välttämään ja projektin läpivienti nopeutuu parhaissa tapauksissa viikoilla – ja toisaalta säästynyttä aikaa voidaan käyttää asiakkaalle tärkeiden lisäominaisuuksien luomiseen. 

3D Talo on Unity-lisenssien jälleenmyyjä Suomessa

Jos sinulla on tarve Unityn ammattikäytön lisensseille, ota yhteyttä!

Lisää
artikkeleita