Varmista suunnitelmiesi toimivuus Design Spacella

Varmista suunnitelmiesi toimivuus Design Spacella

3D Talo Design Space -tuotteen julkaisu lähestyy. Ajattelin tuoda esiin omaa insinöörin näkökulmaani siitä, miksi tätä tuotetta on kehitetty. Omalta osaltani tarina alkaa siitä, että olin mekaniikkasuunnittelijan työssäni mukana tehdassuunnitteluprojekteissa, joissa olisin toivonut Design Spacen tyyppistä ohjelmistoa suunnittelun tueksi. Monilta ongelmilta olisi vältytty, jos tilaan ja suunnitelmiin olisi päässyt käsiksi virtuaalimaailmassa.

Ensinnäkin tehtaat ovat voineet sijaita kaukana ja matkustamiseen on mennyt paljon aikaa. Projektin alkua on venyttänyt myös erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen tehoton läpikäyminen sekä esitteleminen asiakkaalle. Lähtötiedot ovat saattaneet olla puutteelliset ja ongelmia on ollut paljon ratkaistavana. Laitteiden sijoittelu olemassa olevaan ympäristöön on voinut olla haasteellista.

Lisäksi suunniteltavissa kohteissa käymiseen liittyy aina vaaroja. Turvallisuusseikkojen läpikäynti on voinut olla epäselvää ruudun välityksellä, kun ei ole pystynyt kunnolla hahmottamaan etäisyyksiä. Alueilla on yleensä kova melu, mikä vielä hankaloittaa asiakkaan kanssa kommunikointia.

Asiakkaan kanssa kommunikointi onkin suunnittelun keskiössä. Miten sitä voisi parantaa, miten muita edellä mainitsemiani epäkohtia ratkaista?

Normaalisti suunnitelmia katselmoidaan erilaisin 2D-layout-kuvin ja tietokoneen näytöltä CAD-ohjelmistosta. CAD-ohjelmissa ympäristön ja suunniteltavien kappaleiden mittakaavojen hahmottaminen on hankalaa. Jos esimerkiksi kulkuteiden avaruutta ei uskottavasti voi arvioida, piilee siinä kallis riski.

Design Space pistepilvi

Design Space valjastaa virtuaalitodellisuuden parhaat puolet ammattikäyttöön. Virtuaalilaseilla näkymä on visuaalisin ja tarkin mahdollinen virtuaalilasien tuoman syvyysvaikutelman takia. Näin laitteiden asennettavuuden ja huollettavuuden hahmottaminen helpottuvat ja lopputulos on parempi.

Visuaalinen virtuaalitodellisuus myös demokratisoi tietoa. Kaikki voivat hahmottaa tilan samalla tavalla ilman, että tarvitsee osata lukea kaavioita. Katselmoinneissa jokainen osapuoli ymmärtää näkemänsä ja voi osallistua päätöksentekoon.

Monien eri layout-vaihtoehtojen läpikäynti nopeutuu Design Spacella huomattavasti, samalla kun pystytään ottamaan huomioon muitakin tekijöitä, kuten turvallisuus. Esimerkiksi turvaetäisyydet voidaan tarkistaa kävelemällä kohteessa ja ottamalla tarvittavia mittoja virtuaalisesti.

Design Space tukee monikäyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että tilaajalla voi olla Design Space -laitteisto tehtaalla ja suunnittelijoilla toinen toimistollaan. He voivat liittyä samaan virtuaaliseen katselmointi- tai suunnitteluistuntoon verkon yli. Näin kommentointikierroksia voidaan tehdä useammin ja tarkastelussa pystytään ottamaan huomioon paljon enemmän asioita. Samalla säästetään matkustuskuluissa, ympäristöstä puhumattakaan.

Design Space on kehitetty istumaan suunnitteluprosesseihin. Se tukee muun muassa sellaisia formaatteja, kuten .IFC, .DXF, .STEP, .FBX, .STL sekä pistepilviaineistot. Listaa täydennetään tarpeiden mukaan. Järjestelmä luo näistä formaateista automaattisesti virtuaalitodellisuuksia käyttäjän tarpeisiin, attribuuttidataa unohtamatta. Tehdyt muutokset voidaan viedä takaisin suunnitteluohjelmistoon.

Design Space tekee virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä mahdollisimman helppoa sekä tuo sen pysyvästi suunnittelijan pöydälle. Koska vastaavaa kokonaisvaltaista ratkaisua ei ollut aiemmin olemassa, teimme sellaisen itse. Ota rohkeasti yhteyttä, jos aihe kiinnostaa!

Sandor Nagy

Reality Capture & laserkeilaus

sandor@3dtalo.fi

Language flag English
Language flag Finnish
Language flag English
Language flag Finnish