Virtuaalinen potilashuonesuunnittelu

Virtuaalinen potilashuonesuunnittelu

“VR-mallinnus auttaa käyttäjää hahmottamaan tulevat tilat realistisesti hankkeen alusta lähtien. Näin käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi on paremmin hallussa.”

Petri Pyy

Projekti-insinööri, KYS

Kuopion yliopistollinen sairaala nykyaikaistuu vuosina 2018 – 2024 KYS uudistuu -projektissa. Sairaalaan rakennetaan 14 vuodeosastoa 7 kerrokseen, ja niihin tulee yhteensä 400 potilashuonetta. Suurin osa potilaista tullaan hoitamaan yhden hengen huoneissa 32-paikkaisilla vuodeosastoilla. KYS:lle oli tärkeää päästä kokeilemaan erilaisia suunnitteluratkaisuja jo esisuunnitteluvaiheessa, joten he kääntyivät meidän puoleemme.

Alkukartoituksessa pääsimme nopeasti yhteisymmärrykseen. Monistettavia, korkean käyttöasteen tiloja suunniteltaessa tärkeää on, että tila vastaa sen käyttäjäryhmäkohtaisia, toiminnallisia vaatimuksia. Tässä tapauksessa tilojen samankaltaisuudella tavoiteltiin myös muuntojoustavuutta erilaisten toimintojen varalle. Rakentamisen kustannusten hallinnan kannalta on olennaista, että tila rakennetaan kerralla valmiiksi sen sijaan, että siihen joudutaan tekemään kalliita muutoksia myöhemmin.

Perinteisesti potilashuoneet on suunniteltu KYS:llä siten, että suunnitelman pohjalta on rakennuttu fyysinen mallihuone teollisuusrakennukseen. Ratkaisu on toimiva, mutta virtuaalitodellisuuteen nähden kallis ja epäkäytännöllinen, sillä tilaan ei voida tuoda kuin rajatusti erilaisia suunnitteluratkaisuja.

Niinpä siirsimme KYS:n rakennussuunnittelijoiden tekemän potilashuonemallin kehittämäämme Design Space -virtuaaliympäristöön. Virtuaalisen potilashuoneen sisältämät työkalut mahdollistivat muun muassa sairaalakalusteiden todentuntuisen liikuttelun, pistokkeiden ja katkaisijoiden uudelleensijoittelun, tasojen korkeuden ja potilaspaneeleiden muokkaamisen. Ennen kaikkea se toimi menetelmänä erilaisten ratkaisujen testaamiseksi ja käyttäjäpalautteen keräämiseksi.

[vrview image=”/wp-content/uploads/2017/06/KYS.jpg” img=”/wp-content/uploads/2017/06/KYS.jpg” width=”100%” height=”400px” ]

KYS Potilashuone Design Space

Yhteensä virtuaalimallivierailuja järjestettiin yli 20 kertaa ja virtuaalimalliin tutustui yli 120 henkilöä. Jokaisen virtuaalimallikäynnin lopuksi vierailijat vastasivat projektissa laadittuihin tilan suunnitteluun ja toiminnallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Lähes poikkeuksetta käyttäjät pitivät virtuaalimallissa vierailua hienona ja uskottavana kokemuksena. Palautteensa pääsivät antamaan KYS:n projektin työryhmien jäsenet, uusille osastoille sijoittuvien osastojen henkilökuntaedustajat ja potilasjärjestöjen edustajat.

Design Space -palvelumme avulla KYS:n henkilöstö teki huomioita, joita ei aikaisemmin havaittu, mutta jotka pitää huomioida jatkosuunnittelussa. Samalla he saivat hankesuunnitteluvaiheessa vahvistuksen sille, että standarditila-ajatuksella suunnittelua voidaan jatkaa varsinaisen suunnittelun jo käynnistyttyä. Havaitsimme myös, että käyttäjälähtöinen suunnittelu on tärkeää käyttäjien uusiin tiloihin sitoutumisen vuoksi. Kun käyttäjät saavat osallistua tilasuunnitteluun, on uusien tilojen käyttöönotto niiden valmistuttua sujuvampaa.

Digitalisaatio on pohjimmiltaan toisiinsa kytkeytyviä innovaatioita, joille yhteistä on tiedon kerääminen, käsittely, soveltaminen ja jakaminen digitaalisesti. Tältä pohjalta kehitämme ratkaisuja jokapäiväisen elämän helpottamiseksi.

Tuomas Hirvonen

Myynti- ja tiedotusvastaava

tuomas.hirvonen@3dtalo.fi

Language flag English
Language flag Finnish
Language flag English
Language flag Finnish

About the author: 3DtaloAdmin

2 kommenttia “Virtuaalinen potilashuonesuunnittelu”

You can leave a reply or Trackback this post.

  1. Pirkka - 27/06/2017 at 10:24 am Reply

    Näinhän se on, että perinteisessä suunnittelussa tilan todelliset käyttäjät pääsevät todella vähän tai ei ollenkaan vaikuttamaan suunnitelmaan ja lopulliseen lopputulokseen. Tämänkaltainen lisä suunnitteluun luo todellisia säästöjä, toimivuutta sekä sosiaalista yhteen kuuluvuutta yhteisöihin ja yrityksiin. Lopputulos takaa mielekkään ja käytännöllisen ympäristön, jossa kaikkien on mukava toimia. LVIS puolen suunnittelu on myös hyvä muistaa ja pitää mukana alusta asti.

  2. Anniina Ala-Kitula - 05/07/2017 at 7:07 am Reply

    Palvelun tai tuotteen käyttäjät on ensiarvoisen tärkeää huomioida suunnittelussa ja mitä aikaisemmin näin tehdään, sitä kustannustehokkaampi koko kehitysprosessista on mahdollista luoda. Valitettavan usein käyttäjät kuitenkin huomioidaan vasta tuotteen tai palvelun ollessa valmiina käytettäväksi – usein siitä syystä ettei käyttäjien osallistamista alkuvaiheessa ole ajateltu tai sitä ei ole nähty mahdolliseksi. Virtuaalitodellisuus kuitenkin iskee juuri tähän ongelmakohtaan, jonka loistavasti olette KYS:in projektissa osoittaneet. Useita muitakin sovellusalueita löytyy, joihin virtuaalitodellisuudella voitaisiin tuoda tehokkuutta ja luoda menestyksekkäämpiä tuotteita ja palveluita.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista