VR tuottaa tulosta muotoilussa ja tuotekehityksessä

VR tuottaa tulosta muotoilussa ja tuotekehityksessä

Muotoilu on keskeinen osa liiketoimintaamme. Onhan 3D Talon taustayrityksissä muun muassa muotoilutoimisto.

Asiakkaidemme ja omien tarpeidemme pohjalta olemme luoneet kokonaan uudenlaisen VR-muotoilukonseptin. Sen kaikista tärkein työkalu on kehittämämme VR-suunnitteluohjelmisto Design Space. Konseptia on koeponnistettu menestyksekkäästi muun muassa koneteollisuudessa Junttanin ja Normetin kanssa. Tulokset ovat olleet erinomaisia.

Konseptissamme tuotekehitys- ja muotoiluprojekteissa on kuusi vaihetta. Esitutkimuksen aluksi selvitetään, mistä projektissa on kyse ja miksi tuotetta ollaan kehittämässä. Selvitetään, mylläytetäänkö tuotetta joka kulmalta uuteen muotoon vai riittääkö hienovaraisempi ilmeenkohotus.

VR-muotoilukonseptimme prosessi

Alkukartoituksessa ei virtuaalitodellisuutta vielä tarvita. Asiakkaalta toivomme mahdollisimman tarkat tavoitteet tuotekehityksen ja muotoilun suhteen. Onko ajatuksena saavuttaa esimerkiksi uusi asiakassegmentti, lisätä myyntiä yleisesti vai valloittaa uudet markkinat. Lisäksi on syytä kartoittaa budjetti ja asiakkaan omat toiveet sekä haarukoida alustavasti valmistusmenetelmät.

Briefin saatuamme teemme haastavien ja isojen projektien kanssa niin sanotusti vastabriefin varmistuaksemme, että olemme ymmärtäneet kaiken oikein, ja että olemme asiakkaan kanssa samalla sivulla.

Mikäli tuote tai asia on entuudestaan tuntematon, ahmimme saatavilla olevaa tietoa ympäriltämme. On tärkeää tuntea tuote, kovimmat kilpailijat kotimaasta ja ulkomailta, sekä miten ja minkälaisessa ympäristössä tuotetta käytetään.

Tässä vaiheessa virtuaalitodellisuus astuu kuvaan: mikäli tuotteesta on olemassa 3D-malleja, voimme tutustua kokonaisuuteen virtuaalitodellisuuden avulla ilman, että sidomme asiakkaan resursseja meidän perehdyttämiseen.

Sisäistettyämme kokonaisuuden pääpiirteittäin, alkaa pohdinta tyypillisesti muutaman hengen tuotekehitystiimeissä. Ajatukset ja ehdotukset esitellään, niitä haastetaan ja niitä jalostetaan eteenpäin. Tuotteen kehittämisen alkuvaiheessa käytämme niinkin perinteisiä työvälineitä kuin paperia ja kynää. Alkuvaiheen luonnostelu on kiehtova projektin vaihe, sillä liialliset rajoitukset ja reunaehdot pyritään pitämään taka-alalla. Luovuuden annetaan kukoistaa ja rajoja haetaan villienkin ideoiden kautta.

Muotoilija luonnollisessa ympäristössään

Seulontavaiheessa käyttökelvottomilta ideoilta katkaistaan siivet ja käyttökelpoiset ratkaisut pääsevät jatkoon. Tässä kohtaa virtuaalitodellisuus nousee arvoon arvaamattomaan erityisesti konsepteissa, jotka ovat hankalasti hahmotettavissa kaksiulotteisilta pinnoilta katsottaessa. VR on lyömätön suunnittelun työkalu, kun ergonomia, käytettävyys ja mittasuhteet ovat tuotteen keskiössä.

Palautekierroksen jälkeen palataan työpöydän ääreen ja ruuvataan jatkokonsepteja. Ennen lopullisen tuotteen valmistusta tehdään virtuaalinen prototyyppi. Tässä vaiheessa asiakas säästää merkittävästi resursseja, koska fyysisen mallin valmistus on lähtökohtaisesti moninkertaisesti virtuaalista prototyyppiä tai mock-upia kalliimpaa. Lisäksi digitaalista aineistoa on nopeaa ja vaivatonta muokata lennosta.

VR-malli ei kuitenkaan täysin korvaa fyysistä mallia. Virtuaalimaailmassa voidaan tarkastella etäisyyksiä ja ergonomiaa, mutta esimerkiksi materiaalin tuntua sen avulla ei vielä pystytä välittämään. Tällöin fyysinen prototyyppi on syytä valmistaa. Valmistamme myös niitä silloin, kuin virtuaalitodellisuus ei riitä.

On tärkeää, että fyysisen prototyypin tai mallin valmistus suunnitellaan hyvin, sillä virheiden korjaaminen tulee kalliiksi. Koska virtuaalinen prototyyppi on tähän mennessä hiottu kuntoon, fyysisestä prototyypistä tulee entistä parempi. Kuten olemme havainneet, mahdolliset virheet kannattaa aina tehdä ennemmin virtuaalimaailmassa kuin oikeassa maailmassa.

Parasta muotoilijan ammatissa on se, että saa tehdä projekteja aina pienistä esineistä isoihin kokonaisuuksiin. Kuvassa visualisointi vanerintyöstökoneesta.

Projektin lopuksi esitämme lopullisen tuotteen sekä viimeisteltyinä kuvina että VR-mallina. Jotta virtuaalitodellisuuteen viedystä mallista saadaan maksimaalinen hyöty irti, kartoitetaan myös muut mallin hyödyntämismahdollisuudet. Tehdäänkö mallista fotorealistinen, näyttävä ja interaktiivinen versio, jota voidaan käyttää tuotteen markkinoinnissa? Tarvitseeko tuote virtuaalista käyttäjäkoulutusta? Tarvitseeko tuote tai laite huoltoa, jolloin myös virtuaalinen huoltokoulutus saattaa tulla kysymykseen.

Kun emme osaa tehdä jotain itse, tukeudumme laajaan yhteistyöverkostoomme. Näin teemme esimerkiksi silloin, kun työkoneesta tulee tehdä oikea simulaattori, mikä edellyttää aitojen fysiikoiden laskemista.

Pauli Rissanen

3D-mallintaja & AD

pauli@3dtalo.fi

About the author: 3DtaloAdmin

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista